Annan vaskulit begränsad till huden

ICD-10 kod för Annan vaskulit begränsad till huden är L958. Diagnosen klassificeras under kategorin Vaskulit (kärlväggsinflammation) begränsad till huden som ej klassificeras på annan plats…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt