Akut febril neutrofil dermatos [Sweet]

ICD-10 kod för Akut febril neutrofil dermatos [Sweet] är L982. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomar i hud och underhud som ej klassificeras på annan…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt