Progressivt synergistiskt gangrän [Meleney]

ICD-10 kod för Progressivt synergistiskt gangrän [Meleney] är L984B. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomar i hud och underhud som ej klassificeras på annan plats…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt