Hudmucinos

ICD-10 kod för Hudmucinos är L985. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomar i hud och underhud som ej klassificeras på annan plats (L98), som finns…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt