Pretibialt myxödem

ICD-10 kod för Pretibialt myxödem är L985C. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomar i hud och underhud som ej klassificeras på annan plats (L98), som…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt