Retikulär erytematös mucinos

ICD-10 kod för Retikulär erytematös mucinos är L985D. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomar i hud och underhud som ej klassificeras på annan plats (L98),…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt