Överskott av hud och subkutan vävnad

ICD-10 kod för Överskott av hud och subkutan vävnad är L987. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomar i hud och underhud som ej klassificeras på…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt