Stafylokockartrit och stafylokockpolyartrit

ICD-10 kod för Stafylokockartrit och stafylokockpolyartrit är M000. Diagnosen klassificeras under kategorin Varig artrit (M00), som finns i kapitlet Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt