Purulent artrit UNS i fotled/fot

ICD-10 kod för Purulent artrit UNS i fotled/fot är M009H. Diagnosen klassificeras under kategorin Varig artrit (M00), som finns i kapitlet Sjukdomar i muskuloskeletala systemet…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt