Tbc-artrit i fotled/fot (A18.0)

ICD-10 kod för Tbc-artrit i fotled/fot (A18.0) är M011H. Diagnosen klassificeras under kategorin Direktinfektioner av led vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras på annan plats…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt