Feltys syndrom

ICD-10 kod för Feltys syndrom är M050. Diagnosen klassificeras under kategorin Seropositiv reumatoid artrit (M05), som finns i kapitlet Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt