Reumatoid lungsjukdom (J99.0)

ICD-10 kod för Reumatoid lungsjukdom (J99.0) är M051. Diagnosen klassificeras under kategorin Seropositiv reumatoid artrit (M05), som finns i kapitlet Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt