Seropositiv reumatoid artrit, ospecificerad

ICD-10 kod för Seropositiv reumatoid artrit, ospecificerad är M059. Diagnosen klassificeras under kategorin Seropositiv reumatoid artrit (M05), som finns i kapitlet Sjukdomar i muskuloskeletala systemet…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt