Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-positiv

ICD-10 kod för Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-positiv är M059L. Diagnosen klassificeras under kategorin Seropositiv reumatoid artrit (M05), som finns i kapitlet Sjukdomar i muskuloskeletala…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt