Reumatoid artrit UNS i armbågsled

ICD-10 kod för Reumatoid artrit UNS i armbågsled är M069C. Diagnosen klassificeras under kategorin Annan reumatoid artrit (M06), som finns i kapitlet Sjukdomar i muskuloskeletala…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt