Juvenil polyartrit (seronegativ)

ICD-10 kod för Juvenil polyartrit (seronegativ) är M083. Diagnosen klassificeras under kategorin Juvenil artrit (M08), som finns i kapitlet Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt