Villonodulär synovit i fotled/fot

ICD-10 kod för Villonodulär synovit i fotled/fot är M122H. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra specificerade artropatier (M12), som finns i kapitlet Sjukdomar i muskuloskeletala systemet…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt