Neurogen artropati

ICD-10 kod för Neurogen artropati är M146. Diagnosen klassificeras under kategorin Artropatier vid andra sjukdomar som klassificeras på annan plats (M14), som finns i kapitlet…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt