Deformitet av finger (fingrar)

ICD-10 kod för Deformitet av finger (fingrar) är M200. Diagnosen klassificeras under kategorin Förvärvade deformiteter i fingrar och tår (M20), som finns i kapitlet Sjukdomar…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt