Diskoid menisk medialt i knäled

ICD-10 kod för Diskoid menisk medialt i knäled är M231M. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukliga förändringar i knäled (M23), som finns i kapitlet Sjukdomar…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt