Andra sjukdomar i ledbrosk

ICD-10 kod för Andra sjukdomar i ledbrosk är M241. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra specificerade rubbningar i leder (M24), som finns i kapitlet Sjukdomar i…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt