Recidiverande luxation och subluxation i led

ICD-10 kod för Recidiverande luxation och subluxation i led är M244. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra specificerade rubbningar i leder (M24), som finns i kapitlet…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt