Protrusio acetabuli

ICD-10 kod för Protrusio acetabuli är M247. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra specificerade rubbningar i leder (M24), som finns i kapitlet Sjukdomar i muskuloskeletala systemet…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt