Ledutgjutning i armbågsled

ICD-10 kod för Ledutgjutning i armbågsled är M254C. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra ledsjukdomar som ej klassificeras på annan plats (M25), som finns i kapitlet…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt