Juvenil polyarterit

ICD-10 kod för Juvenil polyarterit är M302. Diagnosen klassificeras under kategorin Polyarteritis nodosa och besläktade tillstånd (M30), som finns i kapitlet Sjukdomar i muskuloskeletala systemet…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt