Annan jättecellsarterit

ICD-10 kod för Annan jättecellsarterit är M316. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra nekrotiserande vaskulopatier (kärlsjukdomar) (M31), som finns i kapitlet Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt