ANA-negativ systemisk lupus erythematosus

ICD-10 kod för ANA-negativ systemisk lupus erythematosus är M328A. Diagnosen klassificeras under kategorin Systemisk lupus erythematosus [SLE] (M32), som finns i kapitlet Sjukdomar i muskuloskeletala…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt