Subakut lupus erythematosus

ICD-10 kod för Subakut lupus erythematosus är M328C. Diagnosen klassificeras under kategorin Systemisk lupus erythematosus [SLE] (M32), som finns i kapitlet Sjukdomar i muskuloskeletala systemet…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt