Andra former av systemisk lupus erythematosus

ICD-10 kod för Andra former av systemisk lupus erythematosus är M328W. Diagnosen klassificeras under kategorin Systemisk lupus erythematosus [SLE] (M32), som finns i kapitlet Sjukdomar…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt