Recidiverande atlanto-axial subluxation med myelopati

ICD-10 kod för Recidiverande atlanto-axial subluxation med myelopati är M433. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra deformerande ryggsjukdomar (M43), som finns i kapitlet Sjukdomar i muskuloskeletala…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt