Annan recidiverande atlanto-axial subluxation

ICD-10 kod för Annan recidiverande atlanto-axial subluxation är M434. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra deformerande ryggsjukdomar (M43), som finns i kapitlet Sjukdomar i muskuloskeletala systemet…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt