Tuberkulos i kotpelaren (A18.0)

ICD-10 kod för Tuberkulos i kotpelaren (A18.0) är M490. Diagnosen klassificeras under kategorin Spondylopatier vid sjukdomar som klassificeras på annan plats (M49), som finns i…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt