Enterobakteriell spondylit (A01-A04)

ICD-10 kod för Enterobakteriell spondylit (A01-A04) är M492. Diagnosen klassificeras under kategorin Spondylopatier vid sjukdomar som klassificeras på annan plats (M49), som finns i kapitlet…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt