Cervikokranialt syndrom

ICD-10 kod för Cervikokranialt syndrom är M530. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra ryggsjukdomar som ej klassificeras på annan plats (M53), som finns i kapitlet Sjukdomar…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt