Instabilitet i kotpelaren

ICD-10 kod för Instabilitet i kotpelaren är M532. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra ryggsjukdomar som ej klassificeras på annan plats (M53), som finns i kapitlet…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt