Myositis ossificans progressiva

ICD-10 kod för Myositis ossificans progressiva är M611. Diagnosen klassificeras under kategorin Muskelkalcifikation och muskelossifikation (förkalkning och förbening i muskel) (M61), som finns i kapitlet…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt