Myosit vid sarkoidos (D86.8)

ICD-10 kod för Myosit vid sarkoidos (D86.8) är M633. Diagnosen klassificeras under kategorin Muskelsjukdomar vid sjukdomar som klassificeras på annan plats (M63), som finns i…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt