Annan infektiös synovit och tenosynovit

ICD-10 kod för Annan infektiös synovit och tenosynovit är M651. Diagnosen klassificeras under kategorin Synovit och tenosynovit (inflammation i ledhinnor och senor) (M65), som finns…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt