Meniskganglion, medialt i knäled/underben

ICD-10 kod för Meniskganglion, medialt i knäled/underben är M674M. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomar i ledhinna och sena (M67), som finns i kapitlet Sjukdomar…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt