Kronisk krepiterande synovit i hand och handled

ICD-10 kod för Kronisk krepiterande synovit i hand och handled är M700. Diagnosen klassificeras under kategorin Sjukdomar i mjukvävnader som har samband med användning, överansträngning…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt