Prepatellarbursit

ICD-10 kod för Prepatellarbursit är M704. Diagnosen klassificeras under kategorin Sjukdomar i mjukvävnader som har samband med användning, överansträngning och tryck (M70), som finns i…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt