Andra specificerade fibroplastiska sjukdomar

ICD-10 kod för Andra specificerade fibroplastiska sjukdomar är M728W. Diagnosen klassificeras under kategorin Fibroplastiska sjukdomar (fibroplasier) (M72), som finns i kapitlet Sjukdomar i muskuloskeletala systemet…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt