Fibroplastisk sjukdom, ospecificerad

ICD-10 kod för Fibroplastisk sjukdom, ospecificerad är M729. Diagnosen klassificeras under kategorin Fibroplastiska sjukdomar (fibroplasier) (M72), som finns i kapitlet Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt