Gonokockbursit (A54.4)

ICD-10 kod för Gonokockbursit (A54.4) är M730. Diagnosen klassificeras under kategorin Förändringar i mjukvävnader vid sjukdomar som klassificeras på annan plats (M73), som finns i…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt