Iliac crest spur

ICD-10 kod för Iliac crest spur är M762. Diagnosen klassificeras under kategorin Entesopatier (sjukdomar i perifera ligament- och muskelfästen) i nedre extremitet, med undantag för…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt