Iliotibial band syndrome

ICD-10 kod för Iliotibial band syndrome är M763. Diagnosen klassificeras under kategorin Entesopatier (sjukdomar i perifera ligament- och muskelfästen) i nedre extremitet, med undantag för…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt