Tibial collateral bursitis

ICD-10 kod för Tibial collateral bursitis är M764. Diagnosen klassificeras under kategorin Entesopatier (sjukdomar i perifera ligament- och muskelfästen) i nedre extremitet, med undantag för…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt