Patellatendinit

ICD-10 kod för Patellatendinit är M765. Diagnosen klassificeras under kategorin Entesopatier (sjukdomar i perifera ligament- och muskelfästen) i nedre extremitet, med undantag för fot (M76),…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt