Entesopati i nedre extremitet, ospecificerad

ICD-10 kod för Entesopati i nedre extremitet, ospecificerad är M769. Diagnosen klassificeras under kategorin Entesopatier (sjukdomar i perifera ligament- och muskelfästen) i nedre extremitet, med…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt