Periartrit i handled

ICD-10 kod för Periartrit i handled är M772. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra entesopatier (sjukdomar i perifera ligament- och muskelfästen) (M77), som finns i kapitlet…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt